Urodzony w 1969 w Bydgoszczy; 1987–1992 studia na kierunku filologia duńska w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 1991–1992 studia na uniwersytecie w Kopenhadze. Praca magisterska Danmark og EF. Historisk baggrund og gennemgang af faktorer bestemmende for dansk stillingtagen til EF-samarbejde (Dania i EWG. Tło historyczne i przegląd czynników decydujących o duńskim stosunku do współpracy WE).

1992–1999 asystent w Katedrze Skandynawistyki w Poznaniu; 1993–1994 stypendium doktoranckie na Uniwersytecie Kopenhaskim.

1997–2002 pracownik naukowy i administrator projektów w Nordeuropa-Institut Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie.

2000 - obrona pracy doktorskiej Roots of the Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Modernisation.

2014 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych (socjologia)

Od maja 2000 na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2002 adiunkt w Katedrze Skandynawistyki i od 2014 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2012-2016 wicedyrektor Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG.

Od roku 2017 kierownik zespołu badawczego - Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki.

Liczne pobyty badawcze i praca za granicą. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i zespołach eksperckich.


Zajęcia prowadzone obecnie

Prowadzone prace magisterskie

 

Narzędzia dla studentów (i nie tylko):

Nordic Statistical Yearbook 2014 : Nordisk statistisk årsbok 2014 (PDF)

Writer's Handbook

Instructional Resources on the Web

Journals, Magazines and Research Papers on the NET
Centre for Academic Writing – Online Writing Resources

 

Aktualizowano: 09.12.2019

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk, tel: +48 58 5233035
mail:
musial@ug.edu.pl